Μισό, τι είπες πως κάνει η startup σου?


Βασικά είναι σαν

Διαδικτυακή Υπηρεσία

για

Γυναίκες